Mijn naam is Thijs Zinzen. Ik ben 14 februari 1963 geboren te Bocholtz. Sinds 1990 woon ik met mijn gezin in het prachtige Geuldal te Mechelen waar ik thans ook mijn praktijk voer.

 

Ik ben mijn beroepsleerweg begonnen als leraar basisschool. Na deze nogal rationele en methodisch-didactische opleiding wilde ik me meer gaan verdiepen in de gevoelswereld van de mens, vooral daar waar ik mensen kon begeleiden met mentale en emotionele blokkades. Hiervoor heb ik in Sittard aan de 4 jarige HBO opleiding creatieve therapie gestudeerd. Creatieve therapie is een vorm van psychotherapie die ondersteund wordt met kunstzinnige middelen, zoals beeldend vormen, muziek, dans, drama en beweging. Het is een bijzondere manier om mensen te begeleiden bij het bewustmaken, accepteren en verwerken van hun geestelijke en emotionele blokkades. Na mijn studie creatieve therapie ben ik gaan werken in de psychiatrie.

Al snel ging ik het steeds belangrijker vinden om mensen te begeleiden vanuit een natuurlijk-holistische zienswijze.

Thijs voor De Geul

Ik heb opleidingen gevolgd die hun inwerking hebben via het fysische en energetische lichaam, zoals manuele massagetherapie, qigong, reiki, quantum touch, reflexologie, healing, toegepaste kinesiologie en Zen-Shiatsu-therapie.

In 2002 kreeg ik hiervoor de erkenning als geregistreerd A-therapeut bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten en in 2010 de erkenning als registertherapeut alternatieve geneeswijzen.

Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg

Aangesloten bij

Logo Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten

Covid-19 maatregelen

Thijs Zinzen starend tegen boom

Na de geboorte van mijn eerste zoon Janôt werden er ook nieuwe ideeën in mij geboren. Oude herinneringen uit mijn jeugd gaven mij een krachtige passie voor oosterse wijsheden en natuurlijke geneeswijzen. De kracht was zo sterk dat ik een eigen praktijk ben begonnen waarin ik mensen kon helpen de balans te hervinden bij lichamelijk en geestelijk ongemak.

 

Enerzijds is het voor mij een spannende uitdaging om lichamelijke klachten te behandelen. Anderzijds vind ik het steeds belangrijk om mensen zelfbewust in het leven te laten staan en oog te hebben voor de totaliteit waarin we leven. In 1998 startte ik de praktijk.

Thijs Zinzen zittend in weiland in Mechelen

 

KvK Zuid Limburg : 516 23 633

 

Onze Privacy policy

Algemene voorwaarden

KvK Zuid Limburg : 516 23 633

 

BTW-nr. : NL8501.02.224.B01